Kajian Al Quran Surat Yunus Ayat 40-41 Arab, Latin dan Artinya

Dalam al Quran surat Yunus ayat 40-41 memiki kandungan akan tanggungjawab dan toleransi. Pesan ini tersurat dari terjemahan dan artinya, dan tersirat dari hasil beberapa penafsiran oleh para ulama.

Bagaimana bacaan, Tajwid serta kandungan Qs yunus ayat 40 dan 41 ini, mari kita mulai dengan teks dari kedua ayat tersebut.

Teks Al Quran Surat Yunus Ayat 40-41

Ragam tulisan surat Yunus ayat 40-41 baik dari teks Arab maupun Latin dapat ditulis sebagai berikut:

surat yunus ayat 40 41 latin dan arti

Teks Arab

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ [٤٠] وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ [٤١]

Surat Yunus Ayat 40 41 Latin Dan Arti

Surat yunus ayat 40 41 latin Wa min-hum may yu’minu bihî wa min-hum mal lâ yu’minu bih, wa rabbuka a‘lamu bil-mufsidîn (40) wa ing kadzdzabûka fa qul lî ‘amalî wa lakum ‘amalukum, antum barî’ûna mimmâ a‘malu wa ana barî’um mimmâ ta‘malûn (41).

Arti surah yunus ayat 40 41 “Di antara mereka ada orang yang beriman padanya (Al-Qur’an), dan di antara mereka ada (pula) orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. (40) Jika mereka mendustakanmu (Nabi Muhammad), katakanlah, “Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. (41)

Mufsidin artinya orang orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya adalah mereka yang menolak kebenaran dan petunjuk Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mengikuti ajaran-Nya. Padahal mereka sudah diberi dakwah dan penjelasan oleh Nabi Muhammad saw.

Yang dimaksud ‘bari’un’ atau berepas diri adalah tidak bertanggungjawab terhadap amal pihak lain. Artinya yang melakukan dia lah yang menanggung akibatnya. Kandungan ini senada dengan al Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum Waliyadiin.

Kandungan Qs Yunus Ayat 40-41

Secara ringkas, kandungan Qs Yunus ayat 40-41 menggarisbawahi bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri, sambil menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung nilai damai dan toleransi serta menghormati kebebasan individu dalam memilih.

Tajwid Al Quran Surat Yunus Ayat 40-41

Dari aspek bacaan, Tajwid adalah alat untuk membaca al Quran surat Yunus ayat 40-41 secara benar. Dalam kedua ayat tersebut, terdapat bacaan:

Tajwid Al Quran Surat Yunus Ayat 40-41
 1. Idzhar
 2. Idghom mislain
 3. Idghom bi ghunnah
 4. Mad shilah qoshirah
 5. Idghom bila ghunnah
 6. Mad asli/mad thobi’i
 7. Ikhfa
 8. Idghom mutamatsilain
 9. Idzhar syafawi
 10. Ikhfa syafawi
 11. Mad wajib muttashil
 12. Mad jaiz munfasil
 13. Mad ‘aridlissukun

Penutup

Demikian penjelasan al Quran surat Yunus ayat 40-41 dari bacaan, Tajwid beserta tulisan Latin beserta artinya. Semoga bisa memberikan wawasan qurani bagi kita semua.