Surah Al A’la Latin Beserta Artinya

Surah al A’la Latin dimulai dengan bacaan Sabbihisma rabbikal a’la. Dan dari ayat pertama juga, ia dikenal, yaitu surah sabihis. Jadi, al A’la dan Sabihis merujuk pada surah yang sama.

Surat dengan 19 ayat ini termasuk dalam Juz ke-30 (Juz ’amma) Al-Quran. Al-A’la memiliki kandungan penyucian serta pengagungan dzat Allah serta mengajak manusia untuk merenungkan dan memperhatikan ciptaan-Nya sebagai bukti kebesaran-Nya.

Surah Al A’la Latin

Surah Al A'la Latin

Tulisan Latin dari surah al A’la secara lengkap, dari ayat 1 sampai 19 menurut transliterasi Arab-Indonesia adalah sebagai berikut:

Sabbiḫisma rabbikal-a‘lâ (1) alladzî khalaqa fa sawwâ (2) walladzî qaddara fa hadâ (3) walladzî akhrajal-mar‘â (4) fa ja‘alahû ghutsâ’an aḫwâ (5)

Sanuqri’uka fa lâ tansâ (6) illâ mâ syâ Allâh, innahû ya‘lamul-jahra wa mâ yakhfâ (7) wa nuyassiruka lil-yusrâ (8) fa dzakkir in nafa‘atidz-dzikrâ (9) sayadzdzakkaru may yakhsyâ (10) wa yatajannabuhal-asyqâ (11) alladzî yashlan-nâral-kubrâ (12) tsumma lâ yamûtu fîhâ wa lâ yaḫyâ (13)

Qad aflaḫa man tazakkâ (14) wa dzakarasma rabbihî fa shallâ (15) bal tu’tsirûnal-ḫayâtad-dun-yâ (16) wal-âkhiratu khairuw wa abqâ (17) inna hâdzâ lafish-shuḫufil-ûlâ (18) shuḫufi ibrâhîma wa mûsâ (19)

Arti Surah Al A’la

Jika Anda menginginkan dengan artinya, kami juga menyediakan surah al A’la Latin beserta artinya yang bisa dibaca dalam satu layar. Ini memudahkan Anda memahami arti ayat demi ayat dari Surah al A’la Latin

Surah ini ditutup dengan dua ayat terkahir yaitu al A’la ayat 18-19 yang menceritakan bahwa kandungan surat al A’la juga terdapat dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa As. Wallahu a’lam.