Kajian Maf’ul Ma’ah dan Wawu Ma’iyyah

maf'ul ma'ah

Pembahasan bab Maf’ul ma’ah ini masuk dalam kajian isim-isim mansub. Ia dibaca Nashob bersama macam-macam maf’ul lainnya, seperti maf’ul bih, maf’ul liajlih, maf’ul fihi dan maf’ul mutlaq. Yang membedakan Maful maah dengan Maful lainnya adalah …

Read More »

Maful Mutlaq: Pengertian, Pembagian dan Contohnya

maful mutlaq

Ada lima jenis maf’ul dalam pembahasan Nahwu, yaitu: Maf’ul bih, maful mutlaq, maf’ul lah, maf’ul fih dan maf’ul ma’ah. Semua maful tersebut masuk dalam mansubatul asma’. Maf’ul mutlaq المفعولُ المطلقُ merupakan bagian dari manshubatul asma’ …

Read More »